Rør og isoleringsstave af teknisk keramik

Rør af højteknologisk keramik til måling af termisk udvidelse

Dilatometri (DIL) anvendes til at udføre præcise målinger af temperaturafhængige dimentionsændringer af temperaturafhængige formændringer af tørstof, smeltemasser, pulvere og pastaer ved programmerede temperaturændringer. Det horisontale dilatometermålesystem er udstyret med to induktive forskydningstransducere med høj opløsningsevne. Ved hjælp af DEGUSSIT AL23 eller DEGUSSIT AL24 og omfattende termostatstyring kan det sikre optimal nøjagtighed, reproducerbarhed og langvarig stabilitet ved anvendelsestemperaturer på op til 1.650 °C.

Rohr_Dilatometrie Rør af DEGUSSIT AL23 til dilatometriMateriale: Aluminiumoxid (Al2O3) DEGUSSIT AL23 eller DEGUSSIT AL24