Månad: mars 2016

Fuel cell power plant at FRIATEC

Europas första bränslecellskraftverk i megawatt-klassen kommer att installeras i industriell miljö på Friatec’s industriområde i Mannheim. Idrifttagande av kraftverket förväntas ske i juni 2016. Read more…