ALIAXIS AVYTTRAR SIN KERAMISKA AFFÄRSVERKSAMHET: AVTAL SIGNERAT MED KYOCERA CORPORATION

Bryssel 29 maj 2019

Aliaxis SA, som är världsledande inom tillverkning och distribution av avancerade plaströrsystem, har idag meddelat att företaget har tecknat ett avtal om att avyttra sin keramiska verksamhet, som består av FRIALIT-DEGUSSIT högpresterande keramer och FRIDURIT- laboratorieteknologi, till KYOCERA Fineceramics GmbH. På detta sätt kommer båda affärsområdena att bli en del av KYOCERA, ett globalt ledande företag inom keramik och teknologi.

Denna avyttring är i linje med Aliaxis strategi för att möjliggöra tillväxt i alla sina affärsområden genom att anpassa sig till rätt kunder, kapacitet och marknader. Transaktionen förväntas slutföras under tredje kvartalet 2019 och kommer att ske under sedvanliga avslutsvillkor, inklusive adekvata myndighetsgodkännande. De finansiella detaljerna kring transaktion kommer inte att avslöjas.

”Vårt keramik team besitter stora expertis och har kunnat positionera sig i högprofilerade industrier som Formel 1-racing och partikelacceleratorer med flera prestigefyllda kunder. Som en del av Kyocera kommer de att kunna vidareutveckla sina aktiviteter och verkligen realisera sin tillväxtambition. Övergången ger all personal ett perspektiv på en lång och framgångsrik framtid, med hjälp och ledning av bästa möjliga moderbolag”, säger Aliaxis CEO Laurent Lenoir.