Högpresterande keramik inom elektroteknik

Keramik-metall-konstruktioner av FRIALIT-DEGUSSIT-oxidkeramik kännetecknas av en rad unika egenskaper: de säkerställer maximal elektrisk isolering, är helt täta vid extrema tryck- och/eller vakuumförhållanden, är oerhört korrosionsbeständiga och klarar temperaturer över 350 °C.

Typiska användningsområden för keramik-metall-konstruktioner av FRIALIT-DEGUSSIT-oxidkeramik är:

  • Högspänning
  • Starkströmsteknik
  • Mätinstrument/-teknik
  • Högvakuumteknik
  • Högtryckteknik
  • Cryo-applikationer
  • Medicinteknik
  • Strålningsterapi
  • Mikrovågsteknik