Acceleratorkomponenter

Vakuumkammare tillverkade av FRIALIT-DEGUSSIT oxidkeramik används i acceleratorenheter. Till skillnad från metallkomponenter skärmar keramiska komponenter inte av snabbväxlande magnetfält. Keramiska material värms inte upp av virvelströmmar. En extra beläggning på insidan av de keramiska kamrarna, t.ex. med Ti eller TiN, säkerställer en tillförlitlig urladdning som förhindrar emission av sekundärelektroner. Teknisk keramik har dessutom en enastående elektrisk isolerförmåga. Materialet har en dielektrisk hållfasthet på mer än 30 kV/mm.

FRIALIT-DEGUSSIT oxidkeramik används av flera ansedda tyska institut. Däribland Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) med säte i Hamburg och Zeuthen, Forschungszentrum Jülich (FZJ), Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung (GSI) i Darmstadt samt Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Världen över används FRIALIT-DEGUSSIT oxidkeramik för acceleratorteknik: Stora hadronkollideraren (LHC) i CERN, Europeiska organisationen för kärnforskning i Schweiz, Cornell University i Ithaca, USA, och Budker Institute of Nuclear Physics (BINP) i Novosibirsk, Ryssland.

 

Hochspannungsbeschleuniger Högspänningsaccelerator
Material: Aluminiumoxid (Al2O3) FRIALIT F99.7
Kickerkammer Kicker chamber
Material: Aluminiumoxid (Al2O3) FRIALIT F99.7
UHV-Vakuumkammer UHV-vakuumkammare
Material: Aluminiumoxid (Al2O3) FRIALIT F99.7
UHV-Vakuumkammer_1 UHV-vakuumkammare
Material: Aluminiumoxid (Al2O3) FRIALIT F99.7, invändig beläggning: Titan