Keramiska genomföringar för vakuumteknik

Genomföringar av FRIALIT-DEGUSSIT-oxidkeramik visar sin styrka vid högvakuumapplikationer. Minimal avgasning kombinerat med utmärkt elektrisk isolering och termisk beständighet ger högsta möjliga driftsäkerhet.

Genomföringarna kan förses med räfflor för att öka avståndet för eventuella krypströmmar. Detta ger förbättrade egenskaper vid applikationer i atmosfärisk miljö. Glasering av komponenterna underlättar hantering och rengöring.

Våra vakuumgenomföringar testas rutinmässigt med avseende på täthet: Helium läckage < 10¯⁹ mbar l/sek.

Durchfuehrungen Genomföringar för vakuumapplikationer
Material: Aluminiumoxid (Al2O3) FRIALIT F99.7
Hochspannungsdurchfuehrungen Högspänningsgenomföringar för vakuumteknik
Material: Aluminiumoxid (Al2O3) FRIALIT F99.7
Hochstromdurchfuehrungen Starkströmsgenomföringar
Material: Aluminiumoxid (Al2O3) FRIALIT F99.7