Högtrycksgenomföringar för offshore & subsea

Kyocera och Kyocera Fineceramics Solutions GmbH har många års erfarenhet av keramiska produkter för elektriska applikationer. Vi har använt denna erfarenhet och kunskap för att utveckla produkter och lösningar för offshore & subseamarknaden. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi specialanpassade konstruktioner för krävande ändamål.

Kyocera fokuserar i stor utsträckning på elektroteknik där Kyocera och Kyocera Fineceramics Solutions GmbH tillverkar ett brett utbud av keramik-metall-konstruktioner, t.ex. keramiska genomföringar, kopplingar, sensorer etc. Keramiska genomföringar konstrueras för användning under högt tryck, hög spänning, starkström och hög eller låg temperatur i korrosiva miljöer.

Våra keramik-metall-konstruktioner kan användas inom en rad olika applikationer, däribland undervattensystem, högtrycksoljesystem, vakuum- och instrumentsystem, med tryck på upp till 2 000 bar. Oavsett om du har en applikation med högspänning, starkström, högtryck eller alla tre försöker vi alltid hitta en lösning.