Keramiska isolatorer för högspänningsapplikationer

Isolatorer och isolerrör av FRIALIT-DEGUSSIT-oxidkeramik för högspänningsapplikationer kan förses med räfflor och glaserad yta vilket minskar risken för eventuella krypströmmar, speciellt vid applikationer i atmosfärisk miljö.  Glasering ger dessutom enklare hantering och rengöring av komponenterna.

Beroende på konstruktionen kan våra isolatorer även användas för Cryo-applikationer, där flytande helium eller flytande kväve används, vid temperaturer ner till 350 °C.

Isolatorer och isolerrör testas rutinmässigt med avseende på täthet: Helium läckage < 10¯⁹ mbar l/sek.

 

Isolierrohre Isolerrör för högvakuumteknik
Material: Aluminiumoxid (Al2O3) FRIALIT F99.7
Hochspannungsisolator Högspänningsisolatorer
Material: Aluminiumoxid (Al2O3) FRIALIT F99.7