Sensorkomponenter i högpresterande keramik

Kyocera och Kyocera Fineceramics Solutions GmbH tillverkar komponenter med högsta kvalitet av FRIALIT DEGUSSIT oxidkeramik för komplexa och krävande applikationer. Ett intressant och ständigt växande område är sensorteknologi som ofta kräver användning av högpresterande keramik.

Mätceller tillverkade av aluminiumoxid FRIALIT F99,7 för trycksensorer används i temperaturområden från -50 till + 150° C och vid tryck upp till flera hundra bar. Membran tillverkas med en tjocklek från 0,2 mm och med en diameter upp till 80 mm. Materialen för elektroder väljs i nära samarbete med kunden utifrån kravspecifikationen. Glas- eller aktiv lödning kan användas för att foga samman de keramiska komponenterna. Keramiska mätceller kännetecknas av mycket låg hysteres hos mätsignalerna på ned till 0,5 ‰, vilket ger mycket reproducerbara mätresultat.

Keramiska mätceller, till exempel liners med insintrade platinaelektroder för magnetiskt induktiva flödesmätare, har utvecklats i nära samarbete med våra partners. Dessa produkter ger exakta mätresultat och hög tillförlitlighet i applikationer inom offshore och subsea.

Andra exempel är mikrovågs- och radarsensorer för beröringsfri mätning. Våra keramiska produkter och lösningar används som antenner, fönster eller mikrovågsgenomföringar inom sensorsystem för nivå- och medieanalys. Tack vare de optiska egenskaperna hos aluminiumoxid DEGUSSIT AL23hf kan mikrovågor riktas in mer exakt än om andra material, som glas eller plast, används vilket gör miniatyrisering enklare.

För nivåmätningssystem används även kapacitiva sensorer. Här används keramiska sensorkomponenter framgångsrikt inom offshore och subsea industrin vid tryck över 1000 bar. Sådana system, water cut meters eller multiphase meters vilka är delvis metalliserade och lödda, möjliggör exakt bestämning av andelen olika ämnen i flytande och gasformiga medier.

 

Drucksensor Trycksensorer för rymdindustrin
Material: Aluminiumoxid (Al2O3) FRIALIT F99.7
Feuchtesensor Nivåsensor för vätskor och fasta material
Material: Aluminiumoxid (Al2O3) FRIALIT F99,7
Mikrowellensensor Nivåsensor för vätskor och fasta material
Material: Aluminiumoxid (Al2O3) FRIALIT F99,7
Fuellstandssensor Antenn för nivåmätning för vätskor och fasta material
Material: Aluminiumoxid (Al2O3) FRIALIT F99,7