Finslipsverktyg

Finslipsverktyg tillverkade av FRIALIT-DEGUSSIT oxidkeramik är fria från bindemedel och har tack vare sin extrema hårdhet utmärkt beständighet mot slitage och deformation. Dessa egenskaper är särskilt viktiga vid precisionsarbete som syftar till att skapa stor måttnoggrannhet hög ytkvalitet. Den höga nötningsbeständigheten innebär stora kostnadsbesparingar pga. ökad livslängd.

När DEGUSSIT finslipsverktyg används för ytbehandling, blir arbetsstyckets yta inte enbart maskinbearbetad. Med hjälp av den finaste slipskivan blir ytan polerad och därmed ökar tryckhållfastheten. Finslipsverktyg av DEGUSSIT DD57 ger följande fördelar:

  • Utomordentlig hårdhet
  • Utmärkt kant- och profilbeständighet
  • Hög nötningsbeständighet = lång livslängd
  • Enastående ytkvalitet

Våra finslipsverktyg speciellt anpassade för följande områden:

  • Finmekanik och klockindustri
  • Glas- och optikindustri
  • Verktygs- och modelleringsindustri
  • Elektroindustri