Glidblock av DEGUSSIT AL24 för ugnskonstruktioner

Glidblock av DEGUSSIT AL24 framtagna för användning i processer med mycket höga temperaturer. Utmärkta glidegenskaper och optimal böjhållfasthet vid höga temperaturer möjliggör ekonomiska och reproducerbara tillverkningsprocesser. De keramiska glidblocken används vid temperaturer upp till 1850 °C i både oxiderande och reducerande atmosfärer. Materialets höga renhetsgrad innebär att det inte förekommer någon kontaminering av lasten. I vår optimerade produktionsenhet fins det i stort sett inte några måttbegränsningar.

Användningsområden:

  • Ugnskonstruktion
  • Processer vid temperaturer på upp till 1850°C, t.ex. för tillverkningen av bränsleelement, magneter, MIM-komponenter (metallformsprutning) etc.
Gleitsteine Glidblock för ugnskonstruktioner
Material: Aluminiumoxid (Al2O3) DEGUSSIT AL24