Keramiska rör och isolerstavar för högtemperaturapplikationer

Rör och isolerstavar med hög formstabilitet, elektriska isolerförmåga och gastäthet även vid mycket höga temperaturer ger optimalt skydd och isolering av termoelement. Dessa rör och isolerstavar kan även användas som exempelvis stöd för värmeelement, gasdiffusionsrör, bubbelrör och processrör.

Rohre_Kapillare_Staebe Rör, kapillärrör och stavar för högtemperaturapplikationer
Material: Aluminiumoxid (Al2O3) DEGUSSIT AL23 eller DEGUSSIT AL24
Thermoschutzrohre_Glas Skyddsrör för glas- och metallindustri
Material: Aluminiumoxid (Al2O3) DEGUSSIT AL23 eller DEGUSSIT AL24
Vierkantrohre Rektangulära rör för ex. vis. tryckeribranschen
Material: Aluminiumoxid (Al2O3) DEGUSSIT AL23
Thermoschutzrohre_Messtechnik Skyddsrör för mät- och reglerteknik
Material: Aluminiumoxid (Al2O3) DEGUSSIT AL23 eller DEGUSSIT AL24

Produktexempel: