DEGUSSIT Kapillärrör för termoelement, mätning och kontroll

Trots tunna väggar påverkas inte formstabiliteten av höga temperaturer. Med elektriskt isolerande dubbla kapillärrör av DEGUSSIT AL23 kan termoelement ledas till mätpunkten även i de mest krävande miljöerna.

Mehrfachkapillaren Flerhåls kapillärrör för termoelement, mätning och kontroll
Material: Aluminiumoxid (Al2O3) DEGUSSIT AL23