Formstabila rör för mätning av värmeutvidgning

Dilatometri (DIL) används för att utföra exakta mätningar av temperaturberoende dimensionsförändringar hos fasta delar, smältor, pulver och pastor vid programmerade temperaturändringar. Dilatometern är utrustad med två högupplösta, induktiva förskjutningsgivare med komponenter av DEGUSSIT AL23 eller DEGUSSIT AL24 samt omfattande termostatstyrning. Den är den designad för högsta noggrannhet, reproducerbarhet och temperaturerstabilitet upp till 1650° C.

Rohr_Dilatometrie Rör av DEGUSSIT AL23 för mätning av värmeutvidgning
Material: Aluminiumoxid (Al2O3) DEGUSSIT AL23 eller DEGUSSIT AL24