Gastäta rör för termogravimetri av DEGUSSIT AL23

Termogravimetriska instrument möjliggör mätningar i korrosiva, giftiga och/eller explosiva reaktionsgaser samt även i ångor inom ett brett temperaturområde (upp till 1600 °C) och även under tryck. Mätning i dessa korrosiva atmosfärer är möjligt genom magnetisk upphängd våg, och gastäta mätrör av DEGUSSIT AL23. Detta säkerställer att känsliga komponenter är ordentligt isolerade från den destruktiva atmosfären.

Rohr_Thermogravimetrie Rör tillverkade av DEGUSSIT AL23 för termogravimetri
Material: Aluminiumoxid (Al2O3) DEGUSSIT AL23