Rör av högpresterande keramik för syremätsonder

DEGUSSIT FZY är en zirkoniumoxid, delstabiliserad med Y2O3, för temperaturer på upp till 1700 °C. Ursprungligen framtaget för syremätning i lambdasonden vid mycket höga temperaturer, men används nu som ett särskilt konstruktionsmaterial i andra krävande applikationer.

Sonde Sensor för syremätning
Material: Zirkoniumoxid (Y-PSZ) DEGUSSIT FZY