FRIDURIT luftrenare

Kan problemen försvinna ut i tomma intet? Det påstår vi faktiskt att de kan och bevisar detta med våra luftreningsprodukter. Du har ett ansvar att skydda din personal, byggnader och miljön. Delegera ansvaret – vi tar gärna på oss det.

  • Du skall se till att arbetet utförs enligt aktuella normer och regler
  • Du skall skydda er personal genom att extraktion och borttagning av förorenande ämnen
  • Du skall bidra till att skydda hela byggnaden – från avloppssystemet till skorstenen

Med vår hjälp kan du uppfylla dessa krav.

Uppnå optimala resultat med produkter som enligt tester garanterar hög reningseffektivitet och ekonomisk drift.

Vi erbjuder:

Våra erfarna servicepartners utför service och underhåll.