Inbyggda luftrenare

FRIDURIT luftrenare är specialutvecklade för laboratoriedragskåp och är därför konstruerade så kompakt som möjligt. De monteras vanligen direkt ovanpå eller bredvid dragskåpet och kan därför enkelt installeras i befintliga utsugningssystem.
FRIDURIT luftrenare absorberar aggressiva och giftiga gaser och ångor, som perklorsyra, fluorvätesyra, svavelsyra, väteklorid och salpetersyra, samt ångorna från blandningar, som kungsvatten, direkt efter att de har formats. De bidrar därmed aktivt till att minimera luftföroreningar.

Egenskaper för FRIDURIT luftrenare:

  • Helautomatisk rening av frånluft baserat på avancerad teknik
  • Tidsinställt byte av skrubbervätska eller byte när skrubbervätska överskrider en angiven mängd skadliga ämnen
  • Rening av frånluft med vatten och alkalisering av tvättvattnet, om det behövs/är möjligt.
  • Hög absorptionseffektivitet och ekonomisk drift
  • Snabb montering tack vare uttag som är klara för användning och flexibla tillbehör
  • Enkel installation tack vare flexibla tillbehör
  • Servicevänlig design minimerar driftstopp och underhållskostnader