FRIALIT-DEGUSSIT högpresterande keramik för verkstadsindustrin

Maskinteknik är en omfattande sektor inom dagens industri, med specialiserade applikationer och mycket stränga krav. Med keramiska produkter från KYOCERA Fineceramics Solutions GmbH kan man inte bara uppfylla, utan till och med överträffa dessa krav. Att utveckla och implementera kundanpassade lösningar är en av våra främsta styrkor.

Typiska användningsområden för komponenter tillverkade av FRIALIT-DEGUSSIT oxidkeramer inom maskinteknik:

  • Halvledarindustrin
  • Livsmedelsindustrin
  • Läkemedelsindustrin
  • Karosskonstruktion
  • Kemisk industri
  • Pappersindustrin
  • Bilindustrin