Dysor

Inom industrin ökas kraven allt mer på ingående material i olika maskinkomponenter såsom kolvar, glidlager, kullager etc. Ett annat exempel på detta är dysor eller munstycken för olika användningsområden. Det är här våra högpresterande keramiska material kommer in bilden då dessa material är mycket slitage- och korrosionsbeständiga och tål mycket höga temperaturer.

Vi tillverkar dysor i de keramiska materialen Aluminiumoxid (Al2O3), zirkoniumoxid (ZrO2), Kiselnitrid (Si3N4) samt Kiselkarbid (SiC). Vi erbjuder även dysor i andra specialmaterial som Safir, Rubin, Wolframkarbid, Inconel och andra hårda material som ett komplement till de keramiska materialen. Både keramerna och dessa kompletterande material kan med fördel integreras i metallhus och/eller förses med gängor för enklare montering.

Detta tillsammans med många fler gynnsamma egenskaper gör våra keramiska material mycket intressant för krävande processer där dysor används.