Keramiska spaltrör

Spaltrör, tillverkade av FRIALIT FZM oxidkeramik används i magnetkopplade pumpar. Det omagnetiska FRIALIT FZM materialet förhindrar störande virvelströmmar, vilket innebär att effektbehovet minskas med 10–15 %. FRIALIT FZM har hög mekanisk hållfasthet och klarar trycktest på 50 bar vid en väggtjocklek på 2 mm. Vid högre tryck krävs en geometrianpassad konstruktion. Optimal geometri för höga tryck fastställs genom FEA-analyser.

Spalttopf Spaltrör för pumpindustrin
Material: Zirkoniumoxid (Mg-PSZ) FRIALIT FZM