Keramiska glid-, rull- och kullager

Kritiska applikationer begränsas ofta av maskinkomponenter i traditionella material.

Glid- och rullningslager måste vara tillverkade av material som är hållbara, arbetar med minimal friktion och som uppvisar minimalt slitage på kontaktytor för att garantera en lång livslängd.

I kritiska applikationer finns det ytterligare hårda krav på dessa maskinelement: beständighet mot förhöjda temperaturer, korrosionsbeständighet och i synnerhet förmågan att köras utan smörjning eller åtminstone med ett lågt smörjbehov.

Högpresterande keramik är optimala material för glidlager i kritiska applikationer:

Kiselnitrid (Si3N4)
Kiselkarbid (SiC)
Zirkoniumoxid (ZrO2)
Aluminiumoxid (Al2O3)

Keramiska glidlagerbussningar kan löpa mot en annan keramisk komponent eller mot en komponent av t.ex. härdat stål eller hårdbelagt stål.

Kul- och rullager (rullningslager) kan konstrueras som keramiska lager eller som hybridlager.

I keramiska rullningslager är ringar och rullkroppar tillverkade av keramik, i hybridlager består endast rullkropparna av keramiska material medan ringarna är tillverkade av avancerat lagerstål.

På grund av sina unika mekaniska egenskaper används främst zirkoniumoxid (ZrO2) och kiselnitrid (Si3N4) för keramiska rullningslager. Dessa keramiska material har enastående materialegenskaper jämfört med vanligt lagerstål framförallt avseende låg kemisk affinitet vilket ger minimal adhesiv nötning, minimal friktion och minimal värmeutveckling.