Keramiska mätceller för fyllningsteknik

Vår Cermet-elektrod, som är patenterad, har unika egenskaper och är speciellt framtagen som elektriskt ledande keramiskt material för elektroder i mätceller. Cermet-elektroden är noggrant sammansatt av FRIALIT FZM och platina och därför mycket tåligt för korrosion och nötning och används med fördel i magnetisk-induktiva flödesmätare (MIF). Den har testats i enlighet med direktiv för tryckbärande anordningar och med tio gånger nominell trycksäkerhet.  Denna design möjliggör användning av högteknologiska keramkomponenter under svåra förhållanden samt korrekt och exakt påfyllning av alla typer av behållare.

För nivåmätningar i lagringstankar för de mest aggressiva medier erbjuder vi bästa möjliga livslängd med vår elektrodbärare av FRIALIT FZM med in-sintrad Cermet-elektrod. För flottörer som noggrant skall reglera ett flöde är FRIALIT F99.7 det optimala materialet. Dessa keramiska material är omagnetiska och mycket korrosionsbeständiga och passar därför för en mängd olika applikationer i aggressiv miljö.

Durchflussmesser Flödesmätare för livsmedelsindustrin
Material: Zirkoniumoxid (Mg-PSZ) FRIALIT FZM
Elektrodentraeger Elektrodbärare för påfyllningsnivåmätningar inom kemisk industri
Material: Zirkoniumoxid (Mg-PSZ) FRIALIT FZM
Schwebekoerper Flottör för flödesövervakning inom kemisk industri
Material: Aluminiumoxid (Al2O3) FRIALIT F99.7