Precisionskulor

FRIALIT-precisionsslipade kulor används med fördel till ventiler, kullager, tätningar etc. Kulorna, som tillverkas i materialen Aluminiumoxid, Zirkoniumoxid och Kiselnitrid, har oöverträffade egenskaper som:

  • Korrosionsbeständighet mot alla kemikalier
  • Hög slithållfasthet vid abrasiva medier
  • Mycket god formstabilitet
  • Inert, reagerar inte med livsmedel och farmaceutiska produkter
  • Certifierade enligt FDA (Food and Drug Administration, USA)
  • Låg specifik vikt (ca hälften jämfört med stål)
  • Omagnetiska och elektriskt isolerande

Tillverkning sker med isostatiskt torrpressning. Isostatiskt pressade detaljer är genom allsidig fullständig förtätning helt homogena och porfria.

Materialen FRIALIT F99,7 har en mycket fin kristallstruktur, som ger en spegelblank yta efter slutbearbetning. Därmed reduceras friktionskoefficienten avsevärt.

Kulor i material FRIALIT F99,7 har en specifik vikt på ca 4 g/cm3, vilket är ca hälften jämfört med stål och mindre än en fjärdedel av vikten hos hårdmetall. Låg specifik vikt ger snabbare funktion i hydrauliska system t.ex. i en kulventil för kritiska applikationer. Dessutom krävs mindre energi för att öppna och stänga ventilen.

Vi erbjuder kulor i både mm och tum. De flesta kulor finns på lager i standarddimensioner. Vissa speciella dimensioner eller material kan produceras och tillhandahållas mot förfrågan.