Dielektriska skenor för bränsleceller i teknisk keramik

De unika egenskaperna hos FRIALIT F99,7 gör materialet mycket lämplig för användning i bränsleceller. Elektrisk isolering och termisk stabilitet är viktiga egenskaper för alla material som används i dielektriska komponenter. Vår erfarenhet och hantverksskicklighet bidrar väsentligt till den framgångsrika användningen av komponenter av högpresterande keramik.

Dielektrikum_2 Dielektrisk komponent för bränsleceller
Material: Aluminiumoxid (Al2O3) FRIALIT