Komponenter av högpresterande keramik för halvledarindustrin

Produkter tillverkade av FRIALIT-DEGUSSIT oxidkeramik har blivit oumbärliga i utvecklingen och tillverkningen av allt mindre chips, både för putsning av kiselbrickor, som isolatorer, och för mätningar och tester ner på µm-nivå.

Wafer-Aufnahme Kiselbrickor för halvledarindustrin
Material: Aluminiumoxid (Al2O3) FRIALIT F99.7
Pruefplatte Testskiva för halvledarindustrin
Material: Kiselnitrid (Si3N4) FRIALIT HP 79
Sensorelement Sensorelement för halvledarindustrin
Material: Zirkoniumoxid (Mg-PSZ) FRIALIT FZM
Ozongenerator Ozongeneratorer för halvledarindustrin
Material: Aluminiumoxid (Al2O3) FRIALIT F99.7