Slitringar för formsprutning

Kvalitetskraven på de material som ska bearbetas ökar ständigt. För att garantera exakt och tillförlitlig bearbetning av råmaterialet tillverkar vi slitringar med tryckbrickor av högpresterande FRIALIT FZM keramik och metall. Detta innebär att temperaturer på 350°C kan uppnås i formsprutningsprocessen.

Sperrringe Slitring för matarskruv vid formsprutning
Material: Zirkoniumoxid (Mg-PSZ) FRIALIT FZM