Ventilkomponenter

För flytande och högviskosa produkter, även inhomogena vätskor innehållande partiklar och kristaller, används keramiska produkter idag med stor framgång i bl.a. ventiler (kula, säte m.m.) kolvpumpar (kolv och cylinder), glidlager m.m. I jämförelse med andra material t.ex. syrafast eller hårdförkromat stål erbjuder FRIALIT- materialen stora fördelar såsom:

  • Utmärkt korrosionsbeständighet
  • Hög slithållfasthet vid abrasiva medier
  • Mycket god formstabilitet till följd av hög E-Modul och låg värmeutvidgning
  • Inert, idealsikt för användning tillsammans med livsmedel och farmaceutiska produkter
  • Certifierade enligt FDA (Food and Drug Administration, USA)
  • Mycket lätt att rengöra (CIP, SIP)
  • Högsta precision, tätningsringar inte nödvändiga
  • Låg specifik vikt (ca hälften jämfört med stål)

Tillsammans ger detta långa driftstider med korta underhålls- och stopptider.