FRIALIT-DEGUSSIT Teknisk keramik – vår tids moderna material

Komponenter tillverkade av högpresterande keramik, optimalt utformade för att klara de tuffa krav som dagens industrikunder efterfrågar, är kärnan i vår portfölj. Tack vare de mekaniska, termiska och elektriska egenskaperna kan vi leverera unika lösningar till många sektorer och för en mängd olika användningsområden:

Kemiska:

 • Enastående korrosionsbeständighet utan kompromisser

Mekaniska:

 • Utomordentlig hårdhet och slitstyrka
 • Hög tryck- och böjhållfasthet, även vid höga temperaturer

Termiska:

 • Klarar mycket höga temperaturer
 • God värmeledningsförmåga

Elektriska/fysiska:

 • Stort elektriskt motstånd
 • Hög elektrisk hållfasthet
 • Låg dielektrisk förlust vid höga frekvenser
 • Lågt neutronabsorptionstvärsnitt

Mer information om följande material finns under Nedladdningar till höger:

 • Aluminiumoxid (Al2O3)
 • Zirkoniumoxid (ZrO2)
 • Kiselkarbid (SiC)
 • Kiselnitrid (Si3N4)

Optimal användning av keramiska material bygger i hög grad på en noggrann bedömning av de komplexa materialegenskaperna. Baserat på vår långa erfarenhet inom keramik och kravprofiler, för vi en dialog med våra kunder för rätt materialval.

Våra applikationstekniker på KYOCERA Fineceramics Solutions GmbH ser fogningstekniker för keramkomponenter som en avgörande faktor för att garantera en stabil och hållbar lösning. Därför används sintring, limning, fastspänning och inkrympning vid utformning och tillverkning av komponenter för avancerade applikationer.

Allt från en enda källa: från pulverberedning och olika formgivningstekniker till avslutande högprecisionsbearbetning. Detta innebär optimal produktion i varje steg i tillverkningsprocessen. Mycket höga krav i kvalitetskontrollen garanterar högsta kvalitet.