MIKROVÅGSKERAMIK OCH TUNNFILMSTEKNIK

Som ett komplement till våra välkända högpresterande keramiska FRIALIT-DEGUSSIT-material kan vi erbjuda högkvalitativa mikrovågskeramer och ferriter från vår tyska samarbetspartner AFT Microwave GmbH, Backnang:

Mikrovågsferriter:

 • Spineller: 4pMS upp till 5000 Gauss; Ni-Zn, Mg-Mn, Li-Ferriter, förlustmaterial
 • Granater: låga förluster – hög effekt; Al-YIG, Al-Gd, Al-In, Ca-V-In YIG
 • Dielektriska ferritkompositer: Singel och eller dubbla toroidformat för fasomvandlare

Dielektriska keramiska material:

 • Bulk & tunnfilm: Ca-Mg-TiO3, Al2O3-TiO2
 • Plast: Dielektriska titanfyllda (TiO4) polymerer med hög densitet, låga förluster och e = 3 till 20
 • Dielektriska resonatorer: olika material med kundspecifika frekvenser och mått

Materialen tillverkas enligt kundspecifikation eller med standardmått:
Diskar: diameter = 2 till 50 mm; höjd =0.25 till 25 mm
Trianglar: mått = 5 till 38 mm, höjd=0.25 till 25 mm
Substrat: 1” × 1” × 10 mil till 40 mil
1” × 2” × 10 mil till 40 mil
2” × 2” × 10 mil till 40 mil

Tunnfilmsteknologier:

Vi tillverkar huvudsakligen tunnfilmsteknologier enligt kund-layout. Komplicerade ytter- och innergeometrier liksom metalliserade hål produceras utan problem. Våra specialiteter är:

Guldteknik:

 • TaN-resistorer
 • Guld som ledare
 • Flerskiktssystem med Pd
 • Enklare lödprocess

Kopparteknik:

 • NiCr resistorer
 • Koppar som ledare
 • Luftbryggor med Ni
 • Lödbar med Pb-lod

Produkterna tillverkas av AFT Microwave GmbH, Backnang, som har erfarenhet av keramisk produktion och tunnfilmsteknik sedan 1959.

Teknisk rådgivning, försäljning och distribution av AFT:s produktprogram i Skandinavien sköts övergripande från Kyocera Fineceramics Nordics AB i Spånga.