Ferriter och dielektriska material

Vi garanterar förstklassigt material och korrekt utförande

Diverse_Fertigteile_ Ferriter
Som pionjär inom tillverkning av icke-reciproka mikrovågskomponenter med låga förlustnivåer använder vi endast noga utvalda råmaterial av hög kvalitet i vår ferrittillverkning. Hela processen, från pulverberedning av obearbetad oxid och sintring till kapning och polering, sker internt. Vi har därför full kontroll över alla steg i processen och är inte beroende av externa leverantörer.

Med våra granater och spineller kan vi erbjuda ett brett utbud av kristallstrukturer och materialsammansättningar. Vi anpassar sammansättningarna för att erhålla de specifika elektriska och magnetiska egenskaperna som krävs för olika projekt.

Vårt utvecklingsteam utnyttjar denna flexibilitet till fullo. Ferritkompositer väljs baserat på kundens krav på frekvens, bandbredd, förluster, effektkapacitet och driftstemperatur.

AFT-ferriter tillverkas som polykristallin magnetkeramik med hög densitet. Tack vare noggrann kvalitetskontroll är alla våra ferritmaterial reproducerbara.

Dielektrika_ Dielektriska material
Dielektriska material med låga förlustnivåer ingår i vårt interna program för keramiska material. Vi tillverkar dielektriska material av hög kvalitet, som Al2O3, TiO2, CaMgTiO3 och andra typer av keramik. Materialegenskaper, t.ex. dielektricitetskonstant, förlustfaktor och termiska parametrar, kontrolleras noggrant i våra kvalitetskontroller.

Keramisk beredning
Vår moderna keramiska produktionslinje ger en beredning med hög precision av ferritbaserade och dielektriska keramiska material. Vi bearbetar keramik i så gott som alla former, från cylindriska resonatorer till tunnfilmsunderlag med högsta ytkvalitet.

Den särskilda AFT-kombinationen av beredning med hög kvalitet och stor precision garanterar enastående prestanda hos produkter med dessa keramiska material.