Tunnfilmsteknik

Dina kvalitetskrav är vår standard

Hybrid_03_ Vi tillverkar integrerade mikrovågskretsar och -moduler i tunnfilmsteknik. Med vår expertis inom keramiska underlag och våra precisions- och kvalitetsstandarder kan vi stödja nya kundkrav framöver.

Förutom att tillverka tunnfilmskretsar efter kundens önskemål, kan vi föreslå nya lösningar och tekniker för våra kunder baserat på vår portfölj med kretskonstruktioner.

Allt från snabb provbedömning till effektiv serietillverkning – vår tunnfilmsportfölj innehåller ett brett utbud av dielektriska underlag av hög kvalitet, inklusive Al2O3, AlN, CaMgTiO3 samt ferriter.

Vi tillverkar ledarkonstruktioner av guld och koppar samt erbjuder bearbetning av både fram- och baksida. Även resistanslager med olika ytresistivitet kan inkluderas.

I vår tunnfilmstillverkning används dielektriska polyimidkonstruktioner som bärande konstruktion för ledningar, kondensatorer eller som bärare för ett andra ledarområde.

Mekaniska arbeten på underlagen utförs med laser. Denna innovativa process möjliggör en mängd olika underlagsprofiler, -fönster och -urtag.

Vår tunnfilmsteknik använder metallgränsskikt via anslutningar (fyllda och ofyllda) och inkluderar lödstoppskikt.

Tack vare vår mycket moderna tillverkningsprocess kan vi ytbelägga tunnskiktskeramik i så gott som vilken form som helst.

AFT är pionjärer inom tunnfilmsteknik och håller högsta kvalitet.