INFORMATION TILL KUNDER VID FRÅGOR OM CORONA-EFFEKTER

Vi producerar fortfarande full skala och har inga planer på att stänga ner vår produktion för närvarande. Vi arbetar även  övertid på lördagar för att kompensera förlorad tid på grund av hemmakontor eller annan frånvaro. Nästan alla våra råvaror kommer från Tyskland och vi har säker tillgång till alla råvaror.

Som en försiktighetsåtgärd följer vi strikt riktlinjerna från lokala myndigheter för att förhindra spridning av viruset. Per dags datum  har vi inga fall av Corona-virus (bekräftat eller obekräftat) inom våra anställda. Vi kommer att göra allt vi kan för att hålla det på denna nivå. Men situationen, begränsningar och riktlinjer kan ändras från en dag till en annan. Kontakta din Kyocera Fineceramics’ kontaktperson för att få den senaste informationen.

Var rädda om varandra!